Energetikai felülvizsgálat

Az energetikai tanúsítvány az épület hőtechnikai állapotát meghatározó vizsgálat eredményét magába foglaló dokumentum. Az energiatanúsítvány az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos-e vagy pazarló. 10 évig érvényes, vagy amíg a követelményértékek nem változnak.

Az energetikai tanúsítás célja:

Az uniós irányelvnek és a hazai szabályozásnak célja, hogy csökkenjen az energiafogyasztás és ezzel együtt a káros anyag kibocsátása. Az épületenergetikai tanúsítvány egy olyan új eszköz, amely racionálisabb energiafelhasználásra ösztönöz.

Az energetikai tanúsítás során a tulajdonos megismerheti épületének energetikai minőségét, osztályát, így energiatudatos döntést hozhat például egy adott épület megvásárlása során.

Amennyiben az épület nem teljesíti a követelményértékeket, abban az esetben a tanúsítónak javaslatot kell tenni a szükséges energia-megtakarítást eredményező, ill. energiahatékonyságot növelő intézkedésekre. Ezáltal a tulajdonos rövid és hosszútávon ütemezheti a szükséges építészeti és gépészeti korszerűsítéseket.

Az energetikai tanúsítás szükséges:

2009. január 1-től

 • az ingatlanok használatbavételi engedélyéhez,
 • tartós 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén,

2012. január 1-jétől. Meglévő épület, önálló rendeltetési egység, lakás,

 • adásvételéhez,
 • egy évet meghaladó – bérbeadásához.

Amikor nem szükséges a tanúsítás…

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre
 • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.
Tanúsítás folyamata

 

A tanúsítást a 176/2008 Kormányrendelet szerint alapvetően két módszerrel lehet elvégezni:a) számításos módszerrel,b) mért fogyasztási adatok elemzésével.A tanúsítás jellemző lépései:

 1. Épület geometriai adatainak meghatározása,
 2. épületszerkezetek azonosítása,
 3. épületgépészeti rendszerek azonosítása,
 4. energetikai számítás elvégzése,
 5. eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése,
 6. a tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, elküldése a VÁTI központi adatbázisába, saját példány archiválása.

A mért értékek jelentése

A tanúsítás az épület tényleges energiafelhasználását hasonlítja egy ugyanolyan alakú, méretű és rendeltetésű, a követelményeknek megfelelő épület energiafogyasztásához. Ehhez viszonyítva sorolja az “A+”-tól “I”-ig terjedő minőségi osztályba, és tesz javaslatot az esetleges korszerűsítésére, amennyiben az nem éri el a “C” minőségi osztályt.

A tanúsítványban üzemeltetési, korszerűsítési tanácsokat is ad a tulajdonosoknak, amelyek megvalósításával csökkenhető az energiafogyasztás.

Betűjelek értelmezése:

A+ < 55 Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341 <0 Rossz