Energetikai tanulmány

A meglévő épület felújítása vagy energetikai korszerűsítése előtti energetikai tanácsadás áttekintést ad az épület energetikai állapotáról, az elvégezhető korszerűsítések lehetőségeiről, ezek becsült költségeiről, a megtakarítás mértékéről, a megújuló energiák alkalmazásának lehetőségéről, valamint a korszerűsítés várható megtérülési idejéről.

Ez a szolgáltatás azon igények teljesítésére szolgál, ahol az épület, intézmény, üzem energiahatékonyságának fokozásával, energiaköltségeinek csökkentésével és/vagy megújuló energiaforrások alkalmazásával ésszerűsítést és megtakarítást érhetünk el. A megvizsgált épület és annak üzemeltetési jellemzői során jellemzően több lehetőség kínálkozik. Egy átfogó vizsgálat után javaslat készül a változtatások megvalósítására és igény szerinti kivitelezésre is.

A felmérés eredményeként meghatározásra kerülnek:

 • az energetikailag indokolt felújítások, alternatívák
 • az elérhető megtakarítások összege,
 • a korszerűsítések beruházási költsége,
 • a beruházás várható költségeinek megtérülési ideje,
 • alternatív energiaforrások lehetséges használata,
 • a CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke.

Amennyiben több ingatlant érint a beruházás, az energetikai tanulmányban lehetőség nyílik, hogy az intézményhálózatra vonatkozóan fejlesztési rangsort felállítása történjék meg a várható megtérülési idők, a beruházás költségei vagy egyéb szempontok alapján.

Az energetikai tanulmány elkészítéséhez a következő mérési lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • hőkamerás vizsgálat

Mi az a termográfia?

A termográfia, azaz hőtérképezés a tárgyak, illetve anyagok hőtartalmát vizsgálja. Minden anyag, aminek a hőmérséklete az abszolút nulla K (kelvin), vagyis -275 ºC felett van, elektromágneses energiát sugároz. Ezt az energiát az ipari hőkamerák hőképpé alakítják, így válik láthatóvá a láthatatlan hőenergia a hőkamerás vizsgálat során. Az így alkotott képek és az építőipari kivitelezésben szerzett tapasztalatok alapján lehet értelmezni és hasznosítani a mért értékeket, és részletes épületdiagnosztikai elemzést végezni a hőtérkép segítségével.

A hőtérképes vizsgálat segítségével feltárható a lakások, házak és ipari létesítmények hővesztesége valamint a falban futó vezetékek esetleges meghibásodásai (pl. csőrepedés, szivárgás). Ezek a problémák jelentősen befolyásolják az épület üzemeltetési költségeit és csökkentik a komfortérzetet.

A termográfia előnye, hogy falbontás nélkül deríthető fel a probléma. A hőtérképes vizsgálat nem igényel különösebb előkészületeket, legfeljebb a belső épületdiagnosztika esetében célszerű átmenetileg szüneteltetni a kandalló használatát (ha van).

Hőkamerás vizsgálat tizedes pontossággal

A hőkamera a legjobb eszköz az épületek rejtett problémáinak azonnali megtalálásához, mivel érintés nélküli, bontásmentes vizsgálatot biztosít. A korszerű hőkamerák a 0.1 Cº-os hőmérséklet-különbséget is kimutatják, így az épület legapróbb hibái is láthatóvá válnak a hőtérképes vizsgálat révén.

Amire a hőkamera használható:

 • átfogó képet ad az épület egészéről
 • meghatározni a kivitelezési és szerkezeti hibákat
 • rangsorolni az elvégzendő feladatokat
 • megnyugodni abban, ami jól működik
 • feltárni a penészesedésre veszélyes helyeket
 • beazonosítani a lokális beavatkozások helyét
 • felismerheti a túlmelegedő elektromos vezetékeket
  és berendezéseket
 • padlófűtés,víz-,vagy egyéb vezetékek csőtörése
 • U érték mérés

Az U-érték, (korábban k-érték) a legfontosabb indikátor a használatra kész építőanyagok és építőelemek hőtechnikai tulajdonságainak vizsgálata terén.

U-érték = hőátvezetési tényező: a hőáramlás mértéke, amely 1 Kelvin hőmérséklet

különbség esetén egy építőlem 1 m² -nyi területén folyik át.

Mértékegysége: W/m²K.

Minél kisseb az U-érték, annál kisebb az építőelemek hővesztesége.

A rétegtervi hőátbocsátási tényező meghatározása újonnan épült, ismert elemekből álló szerkezetek esetében a terv, illetve a megvalósulási dokumentáció ismeretében az előírásoknak megfelelő pontossággal számítható.

Régen épült, nem teljes körűen ismert épületszerkezetek esetében a hőátbocsátási tényező mérése adja a legmegbízhatóbb eredményt, amellyel bontás,fúrás és piszkolás nélkül lehet gyors és pontos eredményt kapni akár a nyílászárók,akár a falak vagy födémek valós hőátbocsátási tényező értékéről.

A csúcsminõségű mérőműszerrel végzett hõátbocsátási tényező mérés pontos eredményeket szolgáltat rádiófrekvenciás külső jeladójának és három pontos “U” érték mérő érzékelőjének köszönhetően.

A hőátbocsátási tényező mérőeszköz folyamatosan rögzíti ,tárolja és értékeli az adatokat.

 • termovíziós vizsgálat

Thermoviziós vizsgálat alkalmazásával fizikai beavatkozás nélkül, érintésmentesen akár nagy távolságról is kimutathatók és vizuálisan megjeleníthetők a máskülönben láthatatlan fizikai rendellenességek, hiányosságok.

Épületnedvesség okozta károk, pl. vakolat-, festéklemállást és penészedést pontosan lokalizálhatjuk termográfiai vizsgálat alkalmazásával, mivel a nedves felületek hőmérséklete általában eltér a száraz felületek hőmérsékletétől. Egy tüzetes hőkamerás vizsgálat eredménye sok esetben segít az ilyen típusú károkat okozó hibák, rendellenességek helyének pontos megtalálásában.

 • Talajvíz okozta nedvesség kimutatása
 • Beázás, szivárgás detektálása
 • Lapos tető szivárgás és szigetelés ellenőrzése

A termovíziós technika alkalmazása  két irányra bontható. Az egyik, melyben a hőképződés helyét kell megállapítani, ez az úgynevezett hőkereső diagnosztika, a másik, egy tulajdonképpeni szivárgás és szigetelésvizsgálati diagnosztika.

Hőkereső hibadiagnosztika:

 • Berendezések belső, általában mechanikai súrlódásból származó hőcentrumok keresése
 • Hibás elektromos bekötések keresése
 • Tengelykapcsolók ellenőrzése

Szivárgás és szigetelésvizsgálati diagnosztika:

 • Csővezetékek lyukadás-vizsgálata
 • Kazánok falazat, és kompenzátorok lyukadás-vizsgálata
 • Épületek, tetőszerkezetek szigetelésvizsgálata

 

 • szivattyúk hidraulikai és elektromos mérése

A szivattyú élettartama során az energiaköltség a maga 85%-os részesedésével a legnagyobb költségtényező. Ennek fényében különösen fontos a rendszerhez legjobban

illeszkedő, optimális hatásfoktartományban üzemelő szivattyú kiválasztása.

 

Sajnos a legtöbb esetben a beépített „régi” szivattyúkról nem állnak rendelkezésre megfelelő pontosságú üzemi paraméterek. A valós üzemviteli adatok ezért csak méréssel állapíthatók meg.

 

Ebben kíván segítséget nyújtani a mérési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a meglévő

szivattyúk üzemi munkapontjának, hatásfokának, fajlagos energiafogyasztásának meghatározását.

 

A kapott mérési eredmények alapján pontosan kiválasztható a rendszerhez optimálisan illeszkedő szivattyútípus, továbbá meghatározható az új gépegységgel elérhető hatásfok-növekedés és energia megtakarítás. A rendelkezésre álló adatokkal a beruházások előkészítésénél számított megtérülési idő pontossága nagyságrendekkel javul.