engedélyes és kiviteli terv készítés

Építési engedélyezési tervdokumentáció

A jogszabályok által meghatározott esetekben kötelező tervfajta. Az építési engedélyezési eljárás során ezt a dokumentációt vizsgálja az építésügyi hatóság, az építés megkezdésére feljogosító építési engedélyt – határozat formájában – erre adják ki. Az építési engedélyezési tervdokumentáció jellemzően 1:100-as léptékű építész tervekből (alaprajzok, metszetek, homlokzatok), helyszínrajzból, számításokból és szakági munkarészekből áll, mely utóbbiak jellemzően a műleírás fejezeteiben jelennek meg.

Kiviteli (Kivitelezési) tervdokumentáció

Az építési tervdokumentáció egy formája, mely a hatályos építésügyi szabályozásnak megfelelő esetekben és módon kerül(het) elkészítésre az erre jogosult (építész, mérnök) szakember által. Az engedélyezési tervdokumentációnál általában részletesebb. Tartalmazza a kivitelezés, megvalósítás fázisait illetve az építési munkálatok elvégzésére vonatkozó előírásokat.

A kivitelezéshez szükséges összes részletet tartalmazó tervfajta.

 • szakági munkarészek: teljes részletezettségű szakági tervek:
  • tartószerkezeti dokumentáció;
  • közmű tervek;
  • épületgépészeti dokumentáció (víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés-, szellőzés-, technológiai berendezések- stb. tervei);
  • épület elektromos vagy épület villamos dokumentáció;
  • kertészeti terv;
  • belsőépítészeti, padló- és egyéb- burkolati terv;
  • útterv (jellemzően közútcsatlakozást érintő esetekben);